Dziś jest poniedziałek, 15 października 2018 r. imieniny: Jadwigi, Leonarda, Teresy
    Szukaj  
     
2010-11-10 09:47:16
Przystąpienie do Krajowego Systemu Usług dla Małych
i Średnich Przedsiębiorstw
PTE zostało wpisane do rejestru KSU z numerem 12/03/2005/021 w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym i szkoleniowym. Przynależność ta zobowiązuje Ośrodek do spełniania określonych standardów dot. organizacji pracy (np. konieczność posiadania Systemu Zarządzania Jakością), świadczenia poszczególnych rodzajów usług oraz współpracy w ramach sieci.
Bliższe informacje na temat KSU oraz lista adresowa Ośrodków KSU i rodzaj świadczonych przez nich usług dostępna jest na stronie internetowej http://ksu.parp.gov.pl
powrót