Dziś jest piątek, 3 lutego 2023 r. imieniny: Błażeja, Joanny, Telimeny
    Szukaj  
     
Biuro Badań Bilansów i Usług Księgowych "Ekonomista" Sp. z o.o. z udziałem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gliwicach świadczy szeroki zakres usług księgowych:
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych w rozumieniu ustawy z dnia 13.10.1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie
  • Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • Rozliczenia z ZUS
  • Roczne rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych
  • Wykonywanie ekspertyz ekonomiczno-finansowych
  • Doradztwo w zakresie organizacji i informacji rachunkowości, obowiązującej dokumentacji oraz doboru i weryfikacji personelu komórek księgowych
  • Prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego podmiotów gospodarczych

Biuro zapewnia profesjonalną obsługę

Kierownictwo Biura stanowią biegli rewidenci


Zlecenia przyjmuje i informacji udziela Biuro "EKONOMISTA"

Gliwice, ul. Zwycięstwa 47, tel. (032) 331-30-81, tel./fax (032) 331-30-82

E-mail: ekonomista@ptegliwice.pl


Spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania bilansów finansowych pod nr 2038. Zarejestrowana w X Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Gliwicach pod numerem KSR 0000039763. NIP: 631-22-10-851 REGON: 276256458 Wysokość kapitału zakładowego: 50.000,00 zł