Dziś jest czwartek, 22 lutego 2018 r. imieniny: Małgorzaty, Marty, Nikifora
    Szukaj  
     
Powrót do listy szkoleń
Nazwa: AKCJA BILANS 2017. ZAMKNIECIE ROKU I SPORZADZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2017 
Trwa: 16 godzin lekcyjnych
Cena: 640 zł (od osoby wraz z materiałami szkoleniowymi)
Typ: Seminarium
Opis: Program szkolenia(16h):
1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdan finansowych
2. Skladniki sprawozdania finansowego w zaleznosci od wielkosci podmiotu gospodarczego
3. Spojnosc zasad (polityki) rachunkowosci ze sporzadzonym sprawozdaniem finansowym
4. Inwentaryzacja aktywow i pasywow z uwzglednieniem zmian w tym zakresie
5. Wycena skladnikow aktywow i pasywow na dzien bilansowy, mozliwosc zastosowania uproszczen w zaleznosci od wielkosci podmiotu gospodarczego
6. Prezentacja poszczegolnych pozycji w bilansie i rachunku zyskow i strat dla jednostek mikro, malych i pozostalych
7. Utrata wartosci skladnikow majatkowych
8. Podatek odroczony w sprawozdaniu finansowym
9. Zapewnienie kompletnosci przychodow i kosztow przy sporzadzeniu sprawozdania finansowego
10.Informacja dodatkowa z uwzglednieniem wprowadzonych zmian w ustawie o rachunkowosci
11.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
12.Udostepnienie , zlozenie i ogloszenie rocznych sprawozdan finansowych
13.Zdarzenia po dacie bilansu i ich wplyw na sprawozdanie finansowe
14. Zapewnienie porownywalnosci danych w sprawozdaniu finansowym  
Wykładowca: Ilona Bienias, biegly rewident, doswiadczony praktyk, wykladowca szkolen organizowanych przez SKwP oraz od 3 lat wykladowca w PTE w Gliwicach 
Zapisanych przez WWW: na razie brak
Zapisanych telefonicznie: 7 osób
Rozpoczęcie: 5 i 6 grudnia 2017, godz. 9.00 
 
Proszę wypełnić poniższy formularz aby zapisać się na szkolenie
* Pola oznaczone gwiazdką muszą zostać wypełnione.
|*| W przypadku telefonu i adresu e-mail można podać tylko jeden z nich.
* Imię i nazwisko:
|*| Telefon kontaktowy:
|*| Adres e-mail:
* Liczba zapisywanych osób:
Dane do faktury:
Nazwa firmy:
Adres firmy:
NIP: