Dziś jest piątek, 3 lutego 2023 r. imieniny: Błażeja, Joanny, Telimeny
    Szukaj  
     
Powrót do listy szkoleń
Nazwa: ZAMKNIECIE KSIAG RACHUNKOWYCH ZA 2022 ROK
w Instytutach Badawczych 
Trwa: 8 godzin lekcyjnych
Cena: 900 zł (od osoby wraz z materiałami szkoleniowymi)
Typ: Seminarium
Opis: Program szkolenia:
I. Inwentaryzacja skladnikow bilansowych na dzien konczacy rok obrotowy
1. Stanowisko KSR w sprawie inwentaryzacji droga spisu z natury
2. Ujecie roznic inwentaryzacyjnych i ich rozliczenie
II. Zasady wyceny wybranych skladnikow aktywow i pasywow na dzien bilansowy oraz oraz ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym:
1. Zasady ustalania wartosci poczatkowej , odpisow amortyzacyjnych i odpisow aktualizujacych wartosc srodkow trwalych zgodnie z KSR Nr 11 "Srodki trwale"
2. Wycena naleznosci - z uwzglednieniem nowego Stanowiska w sprawie rozrachunkow z kontrahentami oraz zmian w ustawie o terminach zaplaty w transakcjach handlowych( odsetki, odpisy aktualizujace, ryczalty na koszty dochodzenia naleznosci)
3. Czynne rozliczenia miedzyokresowe kosztow w ciagu roku i na przelomie lat obrotowych-ich rozliczanie i prezentacja
4. Rozliczenia miedzyokresowe bierne-zakres przedmiotowy, ujmowanie w ksiegach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym(z uwzglednieniem swiadczen na rzecz pracownikow)
5. Wycena aktywow i pasywow wyrazonych w walutach obcych ze szczegolnym uwzglednieniem operacji na rachunku walutowym i podrozy sluzbowych - ujecie bilansowe i podatkowe
6. Przychody podlegajace rozliczaniu w czasie - ich ujmowanie i prezentacja w czasie - ich ujmowanie i prezentacja w sprawozdaniu(z uwzglednieniem dotacji)
III. Rachunek zyskow i strat - w szczegolnosci:
1. Ujecie subwencji i dotacji celowej, jak rowniez innych form finansowania oraz sposob ich prezentacji w sprawozdaniu finansowym
2. Rozliczanie i prezentacja w rachunku zyskow i strat kosztow realizowanych projektow badawczych i rozwojowych
3. Moment ujecia dotacji w ksiegach (memorialowo czy kasowo?) - rozwiazania zawarte w KRS nr 12 " Dzialalnosc rolnicza"
4. Analiza wydatkow pod katem prawidlowej kwalifikacji podatkowej
IV. Skutki wejscia w zycie przepisow zmieniajacych system szkolnictwa wyzszego i nauki, w szczegolnosci w zakresie zmiany zrodla finansowania z dotacji na subwencje;skutki uchylenia ustawy o zasadach finansowania nauki
V. Pytania i watpliwosci
 
Wykładowca: Elzbieta Kida 
Zapisanych przez WWW: na razie brak
Zapisanych telefonicznie: na razie brak
Rozpoczęcie:  
 
Proszę wypełnić poniższy formularz aby zapisać się na szkolenie
* Pola oznaczone gwiazdką muszą zostać wypełnione.
|*| W przypadku telefonu i adresu e-mail można podać tylko jeden z nich.
* Imię i nazwisko:
|*| Telefon kontaktowy:
|*| Adres e-mail:
* Liczba zapisywanych osób:
Dane do faktury:
Nazwa firmy:
Adres firmy:
NIP: